ЕВРОБИЛД ГРУП е строително-инвестиционна компания, ориентирана към изграждане на жилищни сгради в атрактивни и развиващи се райони в София. Динамично развива дейността си от 2005 година, като свидетелство за прогреса на компанията са реализираните проекти и утвърдените позиции в сектора.
Политика на фирмата е гарантиране на качеството чрез постоянен контрол и отговорност.


Добрият дизайн, функционалното разпределение на пространствата и качественото изпълнение при строителството са в основата на отличния краен резултат при изграждането на всяка жилищна сграда.
ЕВРОБИЛД ГРУП се стреми да реагира гъвкаво на пазарните очаквания и прилага най-новите технологии и материали в строителството.
За постигнатите резултати говори желанието на клиентите за реализиране на бъдещи съвместни проекти, водени от коректното отношение и лоялност на дружеството.